آژانس مسافرتی الینا گشت تبریز

خانم سعیده کریمی مقدم ( مدیر عامل )

16
آدرس و مشخصات تماس با آژانس مسافرتی الینا گشت تبریز
آذربایجان شرقی, تبریز خیابان 17 شهریور جدید نرسیده به بانک ملی ساختمان سروطبقه سوم

041-35565537

041-35568036

@elinagasht