سایر جاذبه های ایروان

دنیای آب پارک آبی ایروان

«پارک آبی ایروان» (Yerevan Water World) را می توان یکی از جاذبه های گردشگری ایروان عنوان کرد. پارک آبی ایروان که در اصل «دنیای آب» (Water World) نام دارد، مجموعه ای بزرگ از سُرسره های آبی و استخرها ا ...