تور دبی مرداد 1400 کد (16317)

4 شب
تهران
دبی
۰۲ مرداد
۰۶ مرداد
ایران ایر
6,995,000 تومان
چهار شنبه ۱۳ مرداد
یک شنبه ۱۷ مرداد
6,995,000 تومان
شنبه ۱۶ مرداد
چهار شنبه ۲۰ مرداد
6,995,000 تومان
چهار شنبه ۲۰ مرداد
یک شنبه ۲۴ مرداد
6,995,000 تومان
شنبه ۲۳ مرداد
چهار شنبه ۲۷ مرداد
6,995,000 تومان
چهار شنبه ۲۷ مرداد
یک شنبه ۳۱ مرداد
6,995,000 تومان
نام آژانس :ابرش پرواز آریایی
شماره تماس : 021-88320432
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
شهر مقصد : دبی
هواپیمای رفت : ایران ایر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.