تور استانبول مرداد 1400 کد (16366)

3 شب
تهران
استانبول
۰۴ مرداد
۰۷ مرداد
قشم ایر
6,350,000 تومان
دو شنبه ۱۱ مرداد
پنج شنبه ۱۴ مرداد
6,350,000 تومان
سه شنبه ۱۲ مرداد
جمعه ۱۵ مرداد
6,350,000 تومان
پنج شنبه ۱۴ مرداد
یک شنبه ۱۷ مرداد
6,350,000 تومان
دو شنبه ۱۸ مرداد
پنج شنبه ۲۱ مرداد
6,350,000 تومان
سه شنبه ۱۹ مرداد
جمعه ۲۲ مرداد
6,350,000 تومان
پنج شنبه ۲۱ مرداد
یک شنبه ۲۴ مرداد
6,350,000 تومان
دو شنبه ۲۵ مرداد
پنج شنبه ۲۸ مرداد
6,350,000 تومان
سه شنبه ۲۶ مرداد
جمعه ۲۹ مرداد
6,350,000 تومان
پنج شنبه ۲۸ مرداد
یک شنبه ۳۱ مرداد
6,350,000 تومان
نام آژانس :اوج ماندگار پرواز
شماره تماس : 021-24823
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
شهر مقصد : استانبول
هواپیمای رفت : قشم ایر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.