تور دیدیم مرداد 1400 کد (16386)

6 شب
تهران
دیدیم
۰۷ مرداد
۱۳ مرداد
فری برد ایرلاین
13,590,000 تومان
پنج شنبه ۱۴ مرداد
چهار شنبه ۲۰ مرداد
13,590,000 تومان
پنج شنبه ۲۱ مرداد
چهار شنبه ۲۷ مرداد
13,590,000 تومان
نام آژانس :آمیتیس بال پارس
شماره تماس : 021-88532885
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
شهر مقصد : دیدیم
هواپیمای رفت : فری برد ایرلاین
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.