تور ایروان شهریور 1400 کد (16797)

هواپیمایی آرمنیا
3 شب
هتل از :
تهران
ایروان
یک شنبه ۰۲ آبان
چهار شنبه ۰۵ آبان
5,720,000 تومان
چهار شنبه ۰۵ آبان
شنبه ۰۸ آبان
5,720,000 تومان
یک شنبه ۰۹ آبان
چهار شنبه ۱۲ آبان
5,720,000 تومان
چهار شنبه ۱۲ آبان
شنبه ۱۵ آبان
5,720,000 تومان
یک شنبه ۱۶ آبان
چهار شنبه ۱۹ آبان
5,720,000 تومان
چهار شنبه ۱۹ آبان
شنبه ۲۲ آبان
5,720,000 تومان
یک شنبه ۲۳ آبان
چهار شنبه ۲۶ آبان
5,720,000 تومان
نام آژانس :الفبای سفر پارسیان
شماره تماس : 021-4935
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.