تور ارمنستان شهریور 1400 کد (16798)

هواپیمایی آرمنیا
3 شب
هتل از :
تهران
ایروان
یک شنبه ۰۲ آبان
چهار شنبه ۰۵ آبان
5,720,000 تومان
چهار شنبه ۰۵ آبان
شنبه ۰۸ آبان
5,720,000 تومان
یک شنبه ۰۹ آبان
چهار شنبه ۱۲ آبان
5,720,000 تومان
چهار شنبه ۱۲ آبان
شنبه ۱۵ آبان
5,720,000 تومان
یک شنبه ۱۶ آبان
چهار شنبه ۱۹ آبان
5,720,000 تومان
نام آژانس :سلام پرواز ایرانیان
شماره تماس : 021-22221500
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.