تور دبی مهر 1400 کد (16855)

ایران ایر تور
4 شب
هتل از :
تهران
دبی
نام آژانس :نقطه پرواز
شماره تماس : 021-22875159-63
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.