تور ارمنستان 1400 کد (16861)

ایر ارمنیا
4 شب
هتل از :
تهران
ایروان
چهار شنبه ۰۵ آبان
یک شنبه ۰۹ آبان
6,100,000 تومان
نام آژانس :سلام پرواز ایرانیان
شماره تماس : 021-22221500
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.