تور آنتالیا مهر 1400 کد (16870)

پگاسوس
6 شب
هتل از :
تهران
آنتالیا
نام آژانس :برسام سیر آریا
شماره تماس : 021-44092948
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.