تور ایروان شهریور و مهر 1400 کد (16894)

آرمنیا ایرویز
4 شب
هتل از :
تهران
ایروان
نام آژانس :لاچین سیر
شماره تماس : 021-41664166
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.