تور ازمیر شهریور و مهر 1400 کد (16910)

آنادولوجت
6 شب
هتل از :
تهران
آنتالیا
نام آژانس :به پرواز
شماره تماس : 0411-35568597
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.