تور استانبول مهر 1400 کد (16916)

معراج
3 شب
هتل از :
تهران
استانبول
نام آژانس :عالی گشت
شماره تماس : 021-43635000
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.