تور دبی مهر 1400 کد (16940)

قشم ایر
3 شب
هتل از :
تهران
دبی
نام آژانس :تک ستاره پاسداران
شماره تماس : 021-23076
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.