تور ارمنستان زمینی از تبریز مهر 1400 کد (16941)

اتوبوس VIP
3 شب
هتل از :
آذربایجان شرقی
ایروان
نام آژانس :تچرا سیر کبیر
شماره تماس : 021-22866977
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.