تور ایروان مهر و آبان 1400 کد (17024)

هواپیمایی آرمنیا
3 شب
هتل از :
تهران
ایروان
نام آژانس :سلام پرواز ایرانیان
شماره تماس : 021-22221500
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.