تور ایروان زمینی مهر و آبان 1400 کد (17026)

اتوبوس VIP
3 شب
هتل از :
تهران
ایروان
نام آژانس :فرجام پرواز کیان
شماره تماس : 021-88516024
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.