تور ارمنستان مهر و آبان 1400 کد (17027)

آرمنیا ایرویز
3 شب
هتل از :
تهران
ایروان
نام آژانس :نقطه پرواز
شماره تماس : 021-22875159-63
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.