تور پوکت پاییز 1400 کد (17028)

قطر ایرویز
7 شب
هتل از :
تهران
پوکت
سه شنبه ۰۹ آذر
سه شنبه ۱۶ آذر
25,200,000 تومان
چهار شنبه ۱۰ آذر
چهار شنبه ۱۷ آذر
25,200,000 تومان
پنج شنبه ۱۱ آذر
پنج شنبه ۱۸ آذر
25,200,000 تومان
جمعه ۱۲ آذر
جمعه ۱۹ آذر
25,200,000 تومان
شنبه ۱۳ آذر
شنبه ۲۰ آذر
25,200,000 تومان
یک شنبه ۱۴ آذر
یک شنبه ۲۱ آذر
25,200,000 تومان
دو شنبه ۱۵ آذر
دو شنبه ۲۲ آذر
25,200,000 تومان
سه شنبه ۱۶ آذر
سه شنبه ۲۳ آذر
25,200,000 تومان
چهار شنبه ۱۷ آذر
چهار شنبه ۲۴ آذر
25,200,000 تومان
پنج شنبه ۱۸ آذر
پنج شنبه ۲۵ آذر
25,200,000 تومان
جمعه ۱۹ آذر
جمعه ۲۶ آذر
25,200,000 تومان
شنبه ۲۰ آذر
شنبه ۲۷ آذر
25,200,000 تومان
یک شنبه ۲۱ آذر
یک شنبه ۲۸ آذر
25,200,000 تومان
دو شنبه ۲۲ آذر
دو شنبه ۲۹ آذر
25,200,000 تومان
سه شنبه ۲۳ آذر
سه شنبه ۳۰ آذر
25,200,000 تومان
نام آژانس :بهار پرستوها
شماره تماس : 021-88797979
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.