تور وارنا بلغارستان 1400 کد (17036)

ماهان
8 شب
هتل از :
تهران
وارنا
شنبه ۰۱ آبان
یک شنبه ۰۹ آبان
13,955,000 تومان
یک شنبه ۰۲ آبان
دو شنبه ۱۰ آبان
13,955,000 تومان
دو شنبه ۰۳ آبان
سه شنبه ۱۱ آبان
13,955,000 تومان
سه شنبه ۰۴ آبان
چهار شنبه ۱۲ آبان
13,955,000 تومان
چهار شنبه ۰۵ آبان
پنج شنبه ۱۳ آبان
13,955,000 تومان
پنج شنبه ۰۶ آبان
جمعه ۱۴ آبان
13,955,000 تومان
جمعه ۰۷ آبان
شنبه ۱۵ آبان
13,955,000 تومان
شنبه ۰۸ آبان
یک شنبه ۱۶ آبان
13,955,000 تومان
یک شنبه ۰۹ آبان
دو شنبه ۱۷ آبان
13,955,000 تومان
دو شنبه ۱۰ آبان
سه شنبه ۱۸ آبان
13,955,000 تومان
سه شنبه ۱۱ آبان
چهار شنبه ۱۹ آبان
13,955,000 تومان
چهار شنبه ۱۲ آبان
پنج شنبه ۲۰ آبان
13,955,000 تومان
پنج شنبه ۱۳ آبان
جمعه ۲۱ آبان
13,955,000 تومان
جمعه ۱۴ آبان
شنبه ۲۲ آبان
13,955,000 تومان
شنبه ۱۵ آبان
یک شنبه ۲۳ آبان
13,955,000 تومان
یک شنبه ۱۶ آبان
دو شنبه ۲۴ آبان
13,955,000 تومان
دو شنبه ۱۷ آبان
سه شنبه ۲۵ آبان
13,955,000 تومان
سه شنبه ۱۸ آبان
چهار شنبه ۲۶ آبان
13,955,000 تومان
چهار شنبه ۱۹ آبان
پنج شنبه ۲۷ آبان
13,955,000 تومان
پنج شنبه ۲۰ آبان
جمعه ۲۸ آبان
13,955,000 تومان
جمعه ۲۱ آبان
شنبه ۲۹ آبان
13,955,000 تومان
شنبه ۲۲ آبان
یک شنبه ۳۰ آبان
13,955,000 تومان
نام آژانس :سلام پرواز ایرانیان
شماره تماس : 021-22221500
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.