تور ایروان زمینی از تبریز آبان 1400 کد (17040)

اتوبوس VIP
3 شب
هتل از :
آذربایجان شرقی
ایروان
نام آژانس :به پرواز
شماره تماس : 0411-35568597
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.