تور استانبول مهر و آبان 1400 کد (17042)

ایران ایر تور
5 شب
هتل از :
تهران
استانبول
شنبه ۰۱ آبان
پنج شنبه ۰۶ آبان
4,580,000 تومان
جمعه ۰۷ آبان
چهار شنبه ۱۲ آبان
4,580,000 تومان
شنبه ۰۸ آبان
پنج شنبه ۱۳ آبان
4,580,000 تومان
جمعه ۱۴ آبان
چهار شنبه ۱۹ آبان
4,580,000 تومان
شنبه ۱۵ آبان
پنج شنبه ۲۰ آبان
4,580,000 تومان
جمعه ۲۱ آبان
چهار شنبه ۲۶ آبان
4,580,000 تومان
شنبه ۲۲ آبان
پنج شنبه ۲۷ آبان
4,580,000 تومان
نام آژانس :آویسا الهه باستان
شماره تماس : 021-41535
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.