تور استانبول مهر و آبان1400 کد (17043)

قشم ایر
3 شب
هتل از :
تهران
استانبول
نام آژانس :اوج ماندگار پرواز
شماره تماس : 021-24823
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.