تور استانبول مهر و آبان 1400 کد (17044)

ماهان ایر
3 شب
هتل از :
تهران
استانبول
یک شنبه ۰۲ آبان
چهار شنبه ۰۵ آبان
7,050,000 تومان
پنج شنبه ۰۶ آبان
یک شنبه ۰۹ آبان
7,050,000 تومان
جمعه ۰۷ آبان
دو شنبه ۱۰ آبان
7,050,000 تومان
یک شنبه ۰۹ آبان
چهار شنبه ۱۲ آبان
7,050,000 تومان
پنج شنبه ۱۳ آبان
یک شنبه ۱۶ آبان
7,050,000 تومان
جمعه ۱۴ آبان
دو شنبه ۱۷ آبان
7,050,000 تومان
یک شنبه ۱۶ آبان
چهار شنبه ۱۹ آبان
7,050,000 تومان
پنج شنبه ۲۰ آبان
یک شنبه ۲۳ آبان
7,050,000 تومان
جمعه ۲۱ آبان
دو شنبه ۲۴ آبان
7,050,000 تومان
یک شنبه ۲۳ آبان
چهار شنبه ۲۶ آبان
7,050,000 تومان
پنج شنبه ۲۷ آبان
یک شنبه ۳۰ آبان
7,050,000 تومان
نام آژانس :بهار پرستوها
شماره تماس : 021-88797979
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.