تور دبی آبان 1400 کد (17067)

ایران ایر تور
3 شب
هتل از :
تهران
دبی
نام آژانس :بنیامین پرواز پارس
شماره تماس : 021-2294889
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.