تور ازمیر آبان ماه 1400 کد (17084)

ایران ایر تور
6 شب
هتل از :
تهران
ازمیر
نام آژانس :الفبای سفر پارسیان
شماره تماس : 021-4935
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.