تور ازمیر آبان ماه 1400 کد (17085)

ترکیش ایرلاینز
3 شب
هتل از :
تهران
ازمیر
نام آژانس :الی گشت
شماره تماس : 021-8540
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.