تور پوکت آذر ماه 1400 کد (17159)

امارات
7 شب
هتل از :
تهران
پوکت
سه شنبه ۰۹ آذر
سه شنبه ۱۶ آذر
30,200,000 تومان
چهار شنبه ۱۰ آذر
چهار شنبه ۱۷ آذر
30,200,000 تومان
یک شنبه ۱۴ آذر
یک شنبه ۲۱ آذر
30,200,000 تومان
سه شنبه ۱۶ آذر
سه شنبه ۲۳ آذر
30,200,000 تومان
چهار شنبه ۱۷ آذر
چهار شنبه ۲۴ آذر
30,200,000 تومان
یک شنبه ۲۱ آذر
یک شنبه ۲۸ آذر
30,200,000 تومان
سه شنبه ۲۳ آذر
سه شنبه ۳۰ آذر
30,200,000 تومان
نام آژانس :پرنده مهاجر قرن
شماره تماس : 021-77078300-301
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.