تور استانبول آذر ماه 1400 کد (17168)

قشم ایر
3 شب
هتل از :
تهران
استانبول
سه شنبه ۰۹ آذر
جمعه ۱۲ آذر
4,420,000 تومان
چهار شنبه ۱۰ آذر
شنبه ۱۳ آذر
4,420,000 تومان
پنج شنبه ۱۱ آذر
یک شنبه ۱۴ آذر
4,420,000 تومان
جمعه ۱۲ آذر
دو شنبه ۱۵ آذر
4,420,000 تومان
شنبه ۱۳ آذر
سه شنبه ۱۶ آذر
4,420,000 تومان
یک شنبه ۱۴ آذر
چهار شنبه ۱۷ آذر
4,420,000 تومان
دو شنبه ۱۵ آذر
پنج شنبه ۱۸ آذر
4,420,000 تومان
سه شنبه ۱۶ آذر
جمعه ۱۹ آذر
4,420,000 تومان
چهار شنبه ۱۷ آذر
شنبه ۲۰ آذر
4,420,000 تومان
پنج شنبه ۱۸ آذر
یک شنبه ۲۱ آذر
4,420,000 تومان
جمعه ۱۹ آذر
دو شنبه ۲۲ آذر
4,420,000 تومان
شنبه ۲۰ آذر
سه شنبه ۲۳ آذر
4,420,000 تومان
یک شنبه ۲۱ آذر
چهار شنبه ۲۴ آذر
4,420,000 تومان
دو شنبه ۲۲ آذر
پنج شنبه ۲۵ آذر
4,420,000 تومان
سه شنبه ۲۳ آذر
جمعه ۲۶ آذر
4,420,000 تومان
چهار شنبه ۲۴ آذر
شنبه ۲۷ آذر
4,420,000 تومان
پنج شنبه ۲۵ آذر
یک شنبه ۲۸ آذر
4,420,000 تومان
جمعه ۲۶ آذر
دو شنبه ۲۹ آذر
4,420,000 تومان
شنبه ۲۷ آذر
سه شنبه ۳۰ آذر
4,420,000 تومان
نام آژانس :اوج ماندگار پرواز
شماره تماس : 021-24823
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.