تور پاتایا آذر ماه 1400 کد (17179)

ماهان
8 شب
هتل از :
تهران
پاتایا
سه شنبه ۰۹ آذر
چهار شنبه ۱۷ آذر
25,520,000 تومان
چهار شنبه ۱۰ آذر
پنج شنبه ۱۸ آذر
25,520,000 تومان
پنج شنبه ۱۱ آذر
جمعه ۱۹ آذر
25,520,000 تومان
جمعه ۱۲ آذر
شنبه ۲۰ آذر
25,520,000 تومان
شنبه ۱۳ آذر
یک شنبه ۲۱ آذر
25,520,000 تومان
یک شنبه ۱۴ آذر
دو شنبه ۲۲ آذر
25,520,000 تومان
دو شنبه ۱۵ آذر
سه شنبه ۲۳ آذر
25,520,000 تومان
سه شنبه ۱۶ آذر
چهار شنبه ۲۴ آذر
25,520,000 تومان
چهار شنبه ۱۷ آذر
پنج شنبه ۲۵ آذر
25,520,000 تومان
پنج شنبه ۱۸ آذر
جمعه ۲۶ آذر
25,520,000 تومان
جمعه ۱۹ آذر
شنبه ۲۷ آذر
25,520,000 تومان
شنبه ۲۰ آذر
یک شنبه ۲۸ آذر
25,520,000 تومان
یک شنبه ۲۱ آذر
دو شنبه ۲۹ آذر
25,520,000 تومان
دو شنبه ۲۲ آذر
سه شنبه ۳۰ آذر
25,520,000 تومان
نام آژانس :سلام پرواز ایرانیان
شماره تماس : 021-22221500
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.