تور سوریه 1400

3 شب
هتل از :
تهران
دمشق
ماهان
نام آژانس :پیام توسعه صبا
شماره تماس : 021-77517170
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.