تور ازمیر نوروز 1401 (اقساطی)

6 شب
هتل از :
تهران
ازمیر
ایران ایر تور
نام آژانس :شباویز پرواز
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.