تور ترکیه آنادولو جت

6 شب
هتل از :
تهران
وان
زمینی
نام آژانس :کاروان هوایی 2000
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.