به خاطر کرونا هیچ توری در این مقصد اجرا نمی شود. کد (268)

ماهان
14 شب
هتل از :
بانکوک
پاتایا
یک شنبه ۰۱ اسفند
جمعه ۰۶ اسفند
0 تومان
نام آژانس :
شماره تماس : 021-22573531
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.