تور دبی اردیبهشت و خرداد 1401

3 شب
هتل از :
تهران
دبی
ایران ایرتور
نام آژانس :پرنده مهاجر قرن
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.