تور زمینی انفرادی وان

3 شب
هتل از :
تهران
وان
زمینی
نام آژانس : سفرستان
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.