تور ویژه استانبول با پرواز ترک و نهار

3 شب
هتل از :
تهران
استانبول
پگاسوس
نام آژانس :تورهای نوین
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.