تور پاریس + رم + دبی 3 شهریور 1401

9 شب
هتل از :
تهران
پاریس
امارات
پنج شنبه ۰۳ شهریور
شنبه ۱۲ شهریور
75,635,000 تومان
نام آژانس :بهار پرستوها
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.

تور پاریس + رم + دبی 3 شهریور 1401

بهار پرستوها
75,635,000 تومان

تور پاریس + دبی تابستان 1401

عالی گشت
53,245,000 تومان