تور بدروم 1401

6 شب
هتل از :
تهران
بدروم
قشم ایر
نام آژانس :بنیامین پرواز
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.