تور بدروم 22 تیر 1401

6 شب
هتل از :
تهران
بدروم
ایران ایرتور
نام آژانس :لاچین سیر
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.