تور بانکوک + پاتایا تابستان 1401

7 شب
هتل از :
تهران
بانکوک
هواپیمائی ماهان
نام آژانس :سلام پرواز
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.

تور بانکوک

شهرتاش سیر
26,900,000 تومان

تور بانکوک + پاتایا تابستان 1401

سلام پرواز
27,790,000 تومان

تور بانکوک-پوکت

بنیامین پرواز
27,010,000 تومان