تور پوکت + بانکوک تابستان و مهر 1401

7 شب
هتل از :
تهران
پوکت
هواپیمائی ماهان
نام آژانس :معراج گشت آسمان
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.