تور پوکت + سامویی + بانکوک تابستان و مهر 1401

14 شب
هتل از :
تهران
پوکت
هواپیمائی ماهان
نام آژانس :دانیار سفر پارسیان
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.