تور بانکوک

7 شب
هتل از :
تهران
بانکوک
ماهان
نام آژانس :شهرتاش سیر
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.