تور بانکوک

7 شب
هتل از :
تهران
بانکوک
ماهان
سه شنبه ۰۵ مهر
سه شنبه ۱۲ مهر
26,900,000 تومان
نام آژانس :شهرتاش سیر
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.

تور بانکوک + پاتایا تابستان 1401

سلام پرواز
27,790,000 تومان

تور بانکوک-پوکت

بنیامین پرواز
27,010,000 تومان