تور آنتالیا مرداد 1401

6 شب
هتل از :
تهران
آنتالیا
پگاسوس
نام آژانس :نقطه پرواز
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.