تور استانبول 7 شب مرداد و شهریور 1401

7 شب
هتل از :
تهران
استانبول
ایران ایرتور
نام آژانس :عالی گشت
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.