تور دبی 4 روزه 4 شهریور ماه

3 شب
هتل از :
تهران
دبی
ایران ایر تور
نام آژانس :سورتمه گشت
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.

تور دبی

شهرتاش سیر
8,395,000 تومان