تور آنتالیا ویژه 7 روز

6 شب
هتل از :
تهران
آنتالیا
قشم ایر
نام آژانس :شهرتاش سیر
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.