تور استانبول

3 شب
هتل از :
تهران
استانبول
آسمان
نام آژانس :هفت وادی هجرت
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.

استانبول

ابربهاری سفر
9,700,000 تومان