تور سوریه 4 روزه

3 شب
هتل از :
تهران
دمشق
ایران ایر
نام آژانس :فرجام پرواز کیان
بیمه
ویزا
گشت
ترنسفر
لیدر
میزان بار مجاز : 30 kg
مدارک : طبق قوانین شهر مقصد.

تور سوریه اسفند

فرجام پرواز کیان
15,600,000 تومان